Velkommen til et fantastisk år!

Linja for deg som ønsker et spennende og annerledes år med nye venner i et trygt skolefellesskap.
Den beste overgangen til voksenlivet i egen bolig/arbeidsplass.
Gode støtteordninger!

Valdres Folkehogskole Aktiv Ball
Du vil få
øve på
 • Friluftsliv
 • Idrett
 • Matlaging
 • Vask av bolig
 • Forming
 • Tegning
 • Maling
 • Strikking
 • Musikk
 • Klesvask
 • Egen økonomi
 • Personlig hygiene
 • Sosiale medier
 • Svømming
 • Ski
 • Ridning
 • Bålkos
 • Fjellturer
 • Sykkel
 • Kano
 • Studiereise utland
 • Delta på Ridderrennet
 • Samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter

Vennskap

Her vil du få nye venner, nye utfordringer, og delta i valgfag sammen med andre elever på skolen.

Bli en del av et stort sosialt fellesskap - dette vil gi deg trygghet og sosial kompetanse.

Du får også tildelt en plussklasse og fritidskontakter blant de andre elevene. Det er også mulig å søke seg inn på en av de andre linjene.

Valdres Folkehogskole Aktiv Venner

Fellesskap
Fysisk aktivitet 
Utvikling
Mestring

Her på skolen ønsker vi at du skal få utvikle flere sider av deg selv i et fellesskap med annen ungdom på samme alder, og vi legger vekt på aktiviteter der vi er ute i naturen. Derfor er det fint om du liker å være ute både sommer og vinter.

Kompetanse er viktig

Aktiv Linje Laerere Og Stips (1)

Hei .-)

Jeg kan med sikkerhet si at du kommer inn i et fantastisk godt og utviklende miljø som kommer til å bli glad i deg. For at du skal ha det godt er trivsel og trygghet en forutsetning  for all utvikling og læring. Vi har valgt tverrfaglig kompetanse i vårt team for å skape et av de viktigste årene i våre elevers liv. Vi gleder oss til å være sammen neste skoleår!

Inger, Team-leder Aktivklassen

Inger Rindal

Vernepleier
Knut Alfred

Knut er utdannet vernepleier (bachelor). Har tidligere vært elev og stipendiat hos oss. Har tidligere erfaring som vikar i bolig for unge med funksjonsnedsettelser.

Pedagog
Inger

Inger Rindal er utdannet adjunkt m/tilleggsutdannelse, ansatt som teamleder siden 2009, har erfaring fra andre folkehøgskoler som internatleder, inspektør og faglærer. Flere kurs innenfor dialogbasert læring.

Sosionom
Ingrid

Ingrid er sosionom (bachelor) og har årsstudium i friluftsliv. Har tidligere vært elev og stipendiat hos oss. Erfaring fra Tanzania av tilbakeføring av barn til familier etter barnehjemsopphold.

Fysioterapaut
Paal

Paal er utdannet fysio- og manuellterapeut. Skolen har egen avtale for våre elever for behandling og opptrening.

Plussklasse

Aktivelevene velger sin Plussklasse blant de andre linjene på skolen. Her får du 15 ekstra venner som er med  på turer og aktiviteter gjennom hele året! Valdres er en av de få skolene som får dette til!

Fritidskontakt

Mange av elevene på skolen ønsker å være fritidskontakt for deg på AKTIV. Det betyr at du får 1-3 ungdommer som vil være med deg på kvelder og i helger på aktiviteter som kino, svømming, praktiske gjøremål, kafe, museum og andre aktiviteter på eller utenfor skolen.

Stipendiater

I tillegg til lærerne på din linje, har vi tre 2. årselever som er assistenter på linja.
De blir du mye sammen med og er ofte favoritter blant Aktiv-elevene.

Hele staben er blitt kurset av Terje Wårheim. Vi ønsker å være best mulig i møte med våre unge. Terje har jobbet innen spesialisthelsetjenesten med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn og ungdom. Han er utdannet barnevernspedagog med mastergrad og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning. På vårt kurs ble vi forelest om trening av sosial kompetanse (sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resonneringstrening). 

Warheim

Dette blir hjemmet ditt.

Vi har koselige og nyrenoverte internat. Rommene er lydisolerte slik at du kan sove godt. Vi har tilrettelagt med trivelig stue og kjøkken, samt lett tilgang til dusj/toalett/tørkerom/vaskerom. Internatet ligger rett ved hovedbygget og matsalen. Her kommer du til å trives!

No one
is left
behind

Folkehogskole Valdres Indianerdans 4X4

Velkommen til det mest utviklende året!

Søk nå
Aktiv Fritid To Sykkel