Søknadskjema til din drømmelinje!

Opptaket går løpende fra 1. februar, men det er erfaringsmessig lurt å være tidlig ute med søknaden for å få plass på den linja du helst ønsker.

Opptaket på linja Aktiv Fritid - Europa starter allerede 1. september.

Søk nå

 

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi i tillegg motta karakterutskrifter med orden- og oppførselskarakter.

Som kriterier for tilbud om skoleplass vurderer vi følgende:

- Aldersgrensen er 18 år, men kan fravikes.
- Fravær og orden-/oppførselskarakterer fra tidligere skolegang.
- Relevant informasjon om sosiale og helsemessige forhold må oppgis i søknaden.
- Inntak av elever med særskilt tilretteleggingsbehov gjøres ut fra skolens kapasitet og kompetanse.
- Skolen vurderer klassesammensetningen.
- Tidspunkt for mottatt søknad kan være avgjørende.

 

Informasjon spesielt til søkere på Aktiv Fritidslinja:

Opptaket på denne linja starter allerede 1. september.

Skolen tar kontakt og inviterer søker, foresatte og eventuelt andre i støtteapparat til et besøk på skolen. Dette for at søker kan bli litt kjent med skolen og tilbudet, og at vi på skolen kan bli litt kjent med søkeren og kartlegge støttebehovet.

 

Velkommen som søker til Vintereventyret!