Våre elever forteller til oss at de vil ha et annerledes år, for å bli kjent med nye folk, endelig få velge interesser og fag som de liker og ha et «amazing» år sammen med folk de blir glad i. Se påfølgende film :-)

Våre utenlandske elever sier de har valgt Valdres fordi de trenger et «Gap-year» mellom obligatorisk skole og hva de skal studere videre i livet. Alt dette skjer her!

Hvor er vi?

Nord-Europas høgeste fjellmassiv

Skolens heldige plassering ved foten av Nord-Europas høgeste fjellmassiv, Jotunheimen, gir deg tilgang til et av Norges aller vakreste og villeste naturområder for glede og sterke opplevelser. Det er en verden av rein natur som bare gir og gir. Kan du trives blant de høgeste fjelltinder, de blåeste breer, de klareste elver og vann, den hviteste snø – da kan nok dette være stedet for deg!

Klima for det glade uteliv

Jotunheimen ligger som en skjerm for regnværet i fra vest. Det gir oss mange soltimer. Valdres høye beliggenhet gjør at nedbør helst kommer som snø på vinteren. Det gir deg glimrende muligheter for uteliv høst, vinter og vår. Særlig vinteren (snø fra okt-mai) kan glede deg med toppturer, i bakken med ski eller brett, eller lange ut med 1200 km oppkjørte langrennsløyper.

Sykkeleventyr

Valdres har utallige stier og stølsveger i fjellheimen. Dette gir flotte muligheter for terrengsykling, stisykling, fatbike på vinteren eller bare tursykling i fjell på 1100 m.o.h.

Valdres folkehøgskole ligger idyllisk til ved Strandefjorden, sentralt i Sør-Norge. Avstander: 18 mil til Oslo – 33 mil til Bergen – 38 mil til Trondheim.

Folkehogskole Valdres Ridderrennet

Fasiliteter

Trening-/styrkerom med apparater og slynger for basistrening
Spinningrom med 20 gode spinningsykler og godt musikkanlegg
Valdres Storhall i gåavstand fra skolen med innendørs idrettsanlegg på 120 x 90 m inkl. stor klatrevegg med 16 m høyde
Sandvolleyballbane
Egen railepark med flomlys
122m2 Buldreanlegg! Profesjonelt bygd i kompleks 3d-strukturGymsal
Grusbane/fotball
Isbane for hockey
Klatrefelt
Keramikk-, tekstil- og sløydsal
Skistall og prepperom
Kort vei til langrennsløyper og bakkekjøring

Hvem er elevene våre?
Valdres folkehøgskole har en jevn fordeling mellom gutter og jenter. Gjennomsnittsalderen er 19,5 år og aldersgrensen er 18 år. Skolen har plass til vel 140 elever. De siste årene har skolen vært helt full, så det anbefales å være med førsteopptaket som starter 1. februar. De fleste bor i dobbeltrom på egne internat.

Rusfritt miljø

Valdres folkehøgskole har null-toleranse når det gjelder alkohol og andre rusmidler når du er elev hos oss. Dette er noe vi har veldig god erfaring. Vi får også gode tilbakemeldinger fra elevene våre på dette. Vi tror dette også har bidratt til at Valdres folkehøgskole er kjent for å ha et veldig godt sosialt miljø blant elevene. For å ta i mot en skoleplass vil du også måtte skrive under på at du godtar dette reglementet i opptaksbrevet.

Kristent tilbud
Skolen har et frivillig tilbud der du kan delta på kveldsmøter og samtalegrupper. På samtalegruppene diskuteres eksistensielle spørsmål, og det deles tanker rundt tro/tvil og liv. Her møtes elever med ulike meninger. Mange elever synes dette er meningfylt og fint. Det er i år en oppslutning på 80-100 elever både på samtalegruppene og møtene.

Fysioterapeut/manuellterapeut

Vi er en aktiv skole med fysisk aktive elever og vi ønsker å gi dem kompetanse og forebyggende behandling slik at de blir dyktigere og sterkere. Derfor har vi knyttet en fysioterapeut/manuellterapeut til skolen slik at du skal få veiledning av høy kvalitet.

Hva sier elevene?

Ratingbyrået EPSI Norway har gjort en nasjonal undersøkelse på folkehøgskoler i Norge, og alle de 3 siste årene har vi havnet på pallen blant folkehøgskolene. Det er vi stolte av!

«Det er bare helt magisk! Hvem sier vel nei til å mest sannsynlig få sitt livs beste år?»
«Det var det beste året i mitt liv, så langt! Kjem til å leve på dette året i mange, mange år framover, alt var over alle forventninger! Valdres Folkehøgskole var/er fantastisk! Fortsett som dokke har gjort til no, så kjem skulen til å vare for evig! Takk for alt!»
«Dette har vært det beste i mitt liv. Mitt valg av folkehøgskole har vært mitt livs beste valg hittil i livet. Jeg ville aldri vært foruten.»
«Valdres Folkehøgskole er absolutt den «fantastiskeste» skolen jeg noen gang har gått på. Dette er et år (eventuelt 2, hvis du er heldig) som ikke kan beskrives med ord, og som ikke har en prisgrense når det gjelder kostnader. Rett og slett perfekt MIDT I VINTEREVENTYRET.»
«Valdres folkehøgskole er fantastisk, og det endret mitt liv til det bedre! Jeg skulle gjerne ha gått der igjen og igjen og igjen og igjen!»

Kompetanse

Faglig utvikling
De tre siste årene har elevenes tilfredshet med skoletilbudet blitt undersøkt av det uavhengige analysebyrået EPSI. Resultatene er også sammenlignet med tilsvarende undersøkelser for annen høyere utdanning, og folkehøgskolen skårer best på nesten alle indikatorene. Elevene gir gode tilbakemeldinger om det faglige innholdet og enda bedre om lærernes kompetanse. Elevene har valgt både skolen og fagene selv. Det gir selvsagt en god motivasjon som utgangspunkt for læring.
Les EPSI-undersøkelsene om folkehøgskoler og annen type høyere utdanning

Læringsglede
Muligheten til å velge fag ut fra interesse, sammen med fraværet av karakter- og eksamenspress gir et trygt og stimulerende læringsmiljø. Mot slutten av forrige skoleår ble det gjort en undersøkelse blant elevene på 25 folkehøgskoler i Norge. Omtrent tre av fire svarer at de har fått en mer positiv holdning til læring, og et enda høyere tall sier at de får «mye ny kunnskap» i faget.


Samarbeidsevner og sosial kompetanse
I 2010 gjorde NTNU Samfunnsforskning AS et forskningsarbeid om elevers utbytte av folkehøgskolen. Rapporten framhever særlig selvtillit, sosial kompetanse og «mestringsforventning» som effekt eller utbytte av folkehøgskoleåret, dette er egenskaper som er etterspurt i arbeidslivet. Folkehøgskoleloven forutsetter at skolene har internat, at de aller fleste elevene skal bo der og at internatet skal «integreres i det totale skolearbeidet». Internatlivet er noe mer enn en praktisk løsning for kost og losji, det er en læringsarena.
Les undersøkelsen fra NTNU Samfunnsforskning om elevers utbytte av folkehøgskolen

Samfunnsforståelse og demokratisk deltakelse
I følge NTNU undersøkelsen så er folkehøgskoleelever mer aktive i samfunnet enn andre. Folkehøgskolenes faglige og pedagogiske frihet gir gode muligheter til å involvere elevene i beslutningsprosesser som kan angå både faglige prioriteringer og samspill og utvikling av fellesskapet i en skoletilværelse som er 24/7. Demokrati er ikke først og fremst noe man lærer om, men noe man må inviteres til og øve seg i.

Demokratiet som livsform og sivilisasjonsstandard må vinnes for hver oppvoksende generasjon. I lys av utviklingstendenser i vår tid, er den den britiske forfatteren G.K. Chestertons ord: "Intet truer demokratiet mer enn troen på at det er sikret", blitt en vekker for mange.


Valdres folkehøgskole har status som 3D-veiledningsskole. Det betyr at vi har kompetanse til å legge til rette for at våre elever kan videreutvikle seg med fokus på: sterke egenskaper og evner, valg av verdier, relasjonelle ferdigheter og trygt selvbilde. Vi har egen veileder på skolen som du kan snakke med om det som er viktig for deg.
Fullført folkehøgskoleår gir 2 tilleggspoeng til høyere utdanning.
Du som elev har selv ansvaret for å sende inn ditt vitnemålet til Samordna opptak etter skoleårets slutt.