Samtaletjeneste og veiledning

Vi tilbyr samtaletjeneste og veiledning innenfor ulike felt. Dette kan være psykisk helse, karriereveiledning, livsutfordringer og familierelasjoner.

Et folkehøgskoleår dreier seg mye om livsmestring og dyktiggjøring for livet. God selvfølelse og selvtillit er kanskje noe av det viktigste et ungt menneske tar med seg videre i livet. Derfor velger mange et slikt danningsår før studier og arbeidsliv. Det unike støttende folkehøgskole-felleskapet med sterke nettverk og fokus på mestring gir et godt grunnlag. Ungdom er både sterke og sårbare i denne fasen av livet og trenger voksenpersoner som ressurs for personlig utvikling. Det er mange erfaringer som unge gjør seg som er «psykt normalt» men kan oppleves alvorlig. Å samtale med en erfaren, trygg og kompetent voksenperson hjelper.