Verdiene som løfter deg

Her er du velkommen som den du er, uavhengig av din bakgrunn, politisk tilknytning, kjønnsidentitet, livssyn eller tro. Vi legger vekt på ekte møter mellom mennesker, der du våger å være deg selv.

Valdres Folkehogskole Verdier

Modig

Å stå opp for deg selv og andre når det kreves, kan oppleves ukomfortabelt og utfordrende.
Når du tar i bruk mot og vågekraft, realiserer du det beste i deg selv. 

Ekte

Mange opplever på flere arenaer, at det ikke holder å være den du er for å bli akseptert og likt. Mange erfarer at det mentale immunforsvaret styrkes og blir sunnere ved å stadig by på originalen, ikke kopien. Du kan velge å være deg selv, de andre er opptatt. Dette trenger ikke å være lett. Det kan heldigvis trenes på. Ekthet er alltid verdifullt.

Kjærlighet

Det å ville det beste for andre. Det å ville det beste for deg selv. Dette er kanskje det nødvendige utgangspunktet for kjærlighet. Å kjenne blikket av at du er elsket, betingelsesløst, og ikke for det du gjør, men for at du ER. Dette skaper en av sterkeste grunnfølelsene som vi mennesker kan kjenne i denne verden.

Vekst

Det å oppleve mestring, både personlig, sosialt og faglig, bidrar til å styrke selvfølelsen og selvtilliten. Kjennskap og kunnskap som gir mening i livet, er kilder til vekst.
Aldri alene - i et godt fellesskap kan du være den du er.

Norges KFUK-KFUM

Valdres folkehøgskole er eid av Norges KFUK-KFUM, en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker og som bygger åpne og trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse. KFUK-KFUM har over 18.000 medlemmer over hele landet og er en del av verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens største ungdomsbevegelse YMCA.

 

 logo-kfuk-kfum   "Vær deg selv, stå opp for andre"  

 

KFUK-KFUMs slagord er «Vær deg selv. Stå opp for andre.»  Å være seg selv betyr at man kan delta uten å måtte gjøre seg til eller føle press på å prestere. Å stå opp for andre vil si å gjøre godt og kjempe for rettferdighet, der vi bor og i verden.

KFUK-KFUM eier også Sunnmøre Folkehøgskule, Rønningen Folkehøgskole, Folkehøgskolen Nord-Norge og Svalbard folkehøgskole. Gjennom folkehøgskolearbeidet skaper KFUK-KFUM trygge fellesskap som bidrar til at unge mennesker kan utfolde seg og utvikle seg som mennesker.

KFUK - KFUM sine verdier: Åpen Modig Trygg Utviklende Rettferdig

KFUK-KFUMs formål er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.

Kristent tilbud - kristen tro

Vi ønsker at du skal få erfare at kristen tro kan være:

Nestekjærlighet i praksis, lokalt og globalt.

Livsglede og engasjement.

Omsorg for skaperverket; naturen og oss mennesker.


Dersom du som elev ønsker det, er det et frivillig tilbud om å delta på kveldsmøter og samtalegrupper. På samtalegruppene diskuteres eksistensielle spørsmål, og det deles tanker rundt tro og tvil. Her møtes du med respekt uavhengig av din bakgrunn. Dette er det mange elever som synes er meningfylt og fint, og vi har i år en oppslutning på 100 elever både på samtalegruppene og møtene.