Se hva du vil mestre etter året på Dronepilot

Klikk for å vise videoen
Du vil få
oppleve
 • Pilot på ulike typer droner
 • Konkurranse i dronesports
 • Regelverk for droner og bruk
 • Bygge egen drone - programmering
 • Simulatortrening
 • Lær om video og lag film
 • Lær om bruksområder droner
 • Redningsoppdrag
 • Fjellsikkerhet - skredoppdrag
 • Sport-/idrettsoppdrag andre linjer
 • Droneoppdrag etter savnede dyr
 • Amazing Race
 • Game of Drones
 • Velg aktiviteter på andre linjer
 • Planlagt kjøp av 3D-printer
 • Sertifisering

Dronepilot - sport

Droner er en relativt ny og raskt voksende sport i Norge. Å fly drone er mer enn bare å styre et flygende ubemanna fartøy. Lær deg teknikk, balanse, mentalitet, strategi for å oppnå mestring . Droner kan brukes på utrolig mange områder. Her kommer du til å få oppleve hvor viktige oppgaver en drone kan løse og være til hjelp for samfunnet. Det er virkelig gøy å mestre droner fra A til Å. Dette kan du gjøre her!

Egen flyplass

Vi har de beste treningsforhold når det kommer til droneflyging. Vi har egen flyplass, Fagernes lufthavn, som gir trygg og god læring i kontrollerte omgivelser.

Bli med andre linjer på skolen

I tillegg til å være på egen linje vil du bruke tid på å være med de andre linjene på skolen. Her får du vært på mange aktiviteter på flere linjer med og uten drone.

Reis

Som elev vil du få muligheten til å velge deg inn på en annen linjes studietur. Valdres folkehøgskole reiser over hele verden. Du velger reisemål og linje i løpet av høsten som du ønsker å delta på. Se gjerne opplegg og reisemål for våre andre linjer.

 

Andøya Spacesenter

Vi vil ha et samarbeid med Andøya Spacesenter i forbindelse med dronekunnskap.

Drone I Lufta Vfhs

Økonomi og kostnader

Kost og losji
Kr. 83 000,-
Kost/losji dekker hus og mat i den tiden skolen er åpen.
Felleskostnader
Kr. 16 000,-
Valgfag, fellesturer, utstyrsleie, likt for alle linjer
Linjekostnader
Kr. 55 000,-
Dekker alt på reisene for denne linja

Hva koster det egentlig?

Noen tror at folkehøgskole er dyrt, men det er betydelig billigere å bo på internat på en folkehøgskole, enn å bo på hybel og betale maten selv. Se regneeksemplet nedenfor:

Skolekostnader pr mnd (kost, losji, reise)Kr. 15 400,-
- Støtte fra Lånekassen pr mndKr. 13 791,-
Du må dekke selv pr mndKr. 1 609,-

Mer informasjon

Vi har samlet all praktisk informasjon om økonomi, forsikringer og andre viktige ting på en felles side. På Lånekassens nettsider kan du også finne mer informasjon og søke om støtte.

Velkommen til
Game of Drones

Søk nå
Drone Signatur Holder Drone Stor