Skoleåret 17/18 støttet vi prosjektet med 562 803,-. Tilbake gir de oss bedre innsikt i hvordan verden fungerer, hvordan hverdagen for ungdom er i Tanzania og hvordan vårt engasjement er med på å forandre liv. Vi får besøk på skolen fra lederne i Lushoto og foredrag fra KFUK-KFUM Global. Peacemaker-komitéen i Valdres drar på studietur til Lushoto hvert år.

Dette prosjektet investerer i unge menneskers liv. YPM Lushoto er en del av STOP POVERTY -kampanjen til KFUK-KFUM Global. Alt arbeid som gjøres går derfor ut fra de grunnleggende verdiene rettferdighet og fred. Gjennom vårt samarbeid med YPM Lushoto når vi ut til ungdom på tre forskjellige arenaer; Idrettsarbeid, mikrofinansiering (VICOBA) og miljø- og borgerrettighetsopplæring (S2C og PETS).

  1. Vi tror at idrett er en plass å forebygge slik at de ungdom unngår den vanskelige hverdagen på gata. Idrett bygger karakter og binder ungdom sammen på en naturlig måte. På denne måten er idrett et verktøy som fremmer fred og fellesskap i lokalsamfunnet. Gjennom idrett kan ungdom se hvilke talenter de har i tillegg til en helsemessig gevinst. Det arrangeres treninger for lokale lag og større regionale turneringer i fotball, friidrett, sykkel. Noen ungdommer fra fotballaget reiser til East Africa cup. Det finnes også en aktiv Ten Sing-gruppe.

  2. Vi støtter opprettelsen av VICOBA-grupper (“Village Community Bank”). Dette er en form for mikrofinansiering i små grupper. Her kan man lære om økonomi og investering, menneskerettigheter og politiske rettigheter. På denne måten får også de fattigste mulighet til å ta opp lån og spare penger.

  3. I Lushoto støtter vi også PETS og programmet S2C. S2C (Subject to Citizen) er et program der ungdom oppfordres til å sette fokus på problemer i samfunnet og være med i besluttningsprosesser og være med når saker bestemmes i samfunnet. PETS (“Public Expenditure Tracking System”) handler om å gi opplæring i - og hvordan avdekke, motarbeide og stoppe korrupsjon. Korrupsjon er dessverre utbredt i Tanzania og gjør at samfunnet på mange måter stopper opp når fellesskapets penger ikke kommer samfunnet til gode. For eksempel penger som skulle gått til sykehus, utdanning, offentlige bygg, veier etc.

Ønsker du å fordype deg i arbeidet til våre samarbeidspartnere? Sjekk ut disse linkene:

http://youthpeacemakers.blogspot.no/

http://kfuk-kfum-global.no/

Siden YPM Lushoto også mottar støtte fra Norad (direktoratet for utviklingssamarbeid i Norge) er det strenge regler for rapportering og dokumentasjon av pengebruk. På denne måten kan vi sikre oss at våre penger går dit de skal.

Årsrapporter for YPM Lushoto: http://www.youthpeacemakers.or.tz/environment-annual-report/

Afrikaprosjektet

Klikk for å vise videoen
Lushotoprosjektet er lærerikt, utfordrende og artig å være med på. Vi er med på å forandre liv i Lushoto! Det får du lov til å være en del av som elev ved Valdres folkehøgskole.
Lushotoprosjektet er lærerikt, utfordrende og artig å være med på. Vi er med på å forandre liv i Lushoto! Det får du lov til å være en del av som elev ved Valdres folkehøgskole.

Kort info

Hvordan bidra?

Du kan bidra ved å sponse en elev under Globalløpet eller gi direkte til konto.

KONTO: 3000 17 16766

VIPPS: #121746

Les mer om å bidra lenger ned på siden.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med sunniva@vintereventyr.no

Hvem bidrar?

De største bidragsyterne til prosjektet er elevene, godt støttet av familie og venner. I tillegg har vi sponsorer fra lokalmiljøet. Valdres folkehøgskole og Norges KFUK-KFUM er de viktige partnerne til prosjektet.

Info

Sted: Lushoto
Type: Bistand og deltakelse
Varighet: Årlig fornyelse

Hvordan bidra?

Lushotoprosjektet er et prosjekt for deg som vil bidra til en bedre verden. Vil du bidra med penger kan du gjøre det på følgende måter:

GLOBALLØPET
Du kan støtte en elev som deltar i løpet på skolen 26. oktober 2019. Dette gjør du ved å sponse eleven, som løper en runde på 370 meter i 30 minutter. Før man løper spør man venner/familie/bedrifter om de har lyst og mulighet til å sponse dem til løpet. En sponsor kan enten betale en fast sum, en viss sum pr. runde eller begge deler. Det blir gitt ut forskjellige premier til elevene (mest inntjent, flest runder, beste klasse/gruppe, beste ide/kostyme). I tillegg vil det være utlodning på globalløpdagen med flotte premier (da er det mulighet for å både betale på VIPPS og kontant).

Sponsor for prosjektet
Du kan betale inn et beløp du ønsker å bidra med til kontonummer 3000 17 16766 eller på VIPPS til #121746.

Som elev får du mulighet til å lære om bistandsarbeid, jobbe i team, få ledertrening og lage happeninger. Kanskje får du også muligheten til å reise en ekstra tur til Lushoto, Tanzania? Er du interessert i dette passer du perfekt til å bli frivillig i Lushotoprosjektet på Valdres folkehøgskole.

Alle elever uavhengig av linje kan bidra!

I prosjektet vårt samarbeider vi med KFUK-KFUM Global. Dette er søsterorganisasjonen til verdens største ungdomsorganisasjon, YMCA. Vi drømmer om å starte en folkehøgskole i fjellbyen Lushoto. Dette kan du som elev bli med på å nå!

Hvem går pengene til?

Når du bidrar med penger, enten som sponsor eller ved innbetaling, vil pengene gå uavkortet til vårt prosjekt i Lushoto. Pengene går via KFUK-KFUM Global.