Fjern fattigdom

Call to action - 3 fokuspunkt for endring 

Du kan utgjøre en forskjell.

Fattigdommen er redusert med 50 % siden tusenårsskiftet.  Dette har skjedd fordi mange mennesker verden over har bidratt med gaver og politisk press. Gud har skapt nok ressurser til at alle mennesker på jorda kan leve verdige liv uten fattigdom. Det er et spørsmål om fordeling. KFUK-KFUM Global har et program sammen med den verdensvide KFUK- KFUM-bevegelsen som har som målsetning: Null fattige i 2030.

For å klare dette har vi 3 hovedfokus:

1. Unge mennesker må ha levebrød og inntekter: sammen skaper vi sparegrupper og levedyktige bedrifter som eies og drives av de unge og som hjelper dem ut av fattigdom.

2. Unge mennesker må ha tilgang til offentlige tjenester (skole, helse, vann osv). Sammen trener vi opp lokale korrupsjonsjegere som avslører dersom noen offentlige midler ikke går til å produsere velferd. Dette er et enkelt system som heter "Public Expenditure Tracking" og er meget effektivt i å avsløre og stoppe korrupsjon.

3. Unge mennesker trenger at staten deres har gode inntekter og gode rammebetingelser for utvikling. Sammen med vår globale KM bevegelse legger vi press på stater, FN og multinasjonale selskaper til å ta større politiske grep for å sikre de strukturelle endringer som trengs for å avskaffe fattigdom: bærekraftig klima, rettferdig handel, gjeldsslette av illegitim gjeld, rettferdig skattepolitikk (som gjør at store selskaper betaler en skikkelig skatt i fattige land), osv.

Bli med oss i verdens største sosiale bevegelse. Det er gøy og meningsfylt. Vi forandrer verden. Du kan bli med på noe historisk! Om 20 år vil vi ha gjort fattigdom til historie. Bli med!

Bankkonto: 3000 17 16766