Villsnø og gladvinter

Valdres folkehøgskole 400 m.o.h. Vår høye beliggenhet og at vi er i ly av Jotunheimen gjør at vi slipper mye av det regnværet som vestlandet og lavereliggende områder får om vinteren. Vi har vinter slik vinteren egentlig skal være!

Valdres folkehøgskole 400 m.o.h. Vår høye beliggenhet og at vi er i ly av Jotunheimen gjør at vi slipper mye av det regnværet som vestlandet og lavereliggende områder får om vinteren. Vi har vinter slik vinteren egentlig skal være!


John Smits, meteorlog: "Valdresregionen er begunstiget med gjennomsnittlig bedre vær enn det som er normalt mange andre steder i Sør-Norge... Jeg tror nok flere av mine meteorlogkollegaer som har valgt Valdres som hytteområde, har gjort det etter å ha smugkikket på værstatistikkene vi har tilgang til på jobben."

Sak fra Valdresmagasinet nr. 3 2007