Fremragende!

Tale av Kåre Willoch (bestefar og tidl. statsminister) - Avslutningsfest Valdres Folkehøgskole mai 2017.

-Vi har fått en grundig bekreftelse på det vi visste: for en fremragende, gledesskapende og oppløftende institusjon folkehøgskolen er.

-Vi vet med hvilken grundighet folkehøgskolen fører inn kunnskap og en slags bredere samfunnsforståelse, som gjør det mulig for alle som har gått her å bidra enda mer til medmenneskelighet og det gode samfunn, når de kommer ut i det videre liv.

-Vi, det vil si Phillips mormor og bestefar, er helt spesielt glade for at vårt kjære barnebarn har fått oppleve dette! Oppleve medmenneskelighet og den spesielle evne til kunnskapsformidling som i så høy grad viser seg å prege nettopp denne institusjonen.

-Vi vet at det er her man har utviklet og vist evne til å løfte i flokk, og evne til å arbeide i sammen. Vi har opplevd hvordan man her får alle med, får alle til å føle seg som en del av fellesskapet. Og vi har sett hvordan nettopp denne skolen kan bidra til at alle vil være kreative og ta ansvar sammen.

-Utviklingen til alle som har gått her kommer i en periode i livet som er svært viktig for alle elevers fremtid. Det er mer formende kraft i det man opplever nå, enn det man opplever i høyere alder.

-Resultatet er et makeløst samarbeid mellom ledelse, lærere og den fine samlingen av stipendiater. De har understreket mangfoldet. Understreket at mangfold bidrar til styrke. Som bidrar til at elevene både er styrket enkeltvis, og er en helhet som vil fremme samhold og styrke resten av livet.

-Vi ønsker å takke for det dere har gjort for vårt barnebarn Philip, og hele Philips familie. Vi er dypt takknemlige for den innsatsen som denne skolen i så stor grad har maktet å gjøre nettopp for en person med spesielle behov og muligheter.

- Så har jeg lyst å legge til, til alle dere unge som nå går ut herfra: Jeg er redd for at den litt eldre generasjon slipper dere inn i en verden som ikke er helt slik den burde være. At dere kanskje overtar større problemer og oppgaver enn våre meget begunstigede generasjoner har gjort. Men da tror jeg det finnes styrke og handlekraft i nettopp hva dere har lært her. Dette at man understreker betydningen av at dere kombinerer all denne kunnskapen med vilje til fellesskap. En vilje til å satse også på andres fremgang og tilfredsstillelse. Og at dere viser disse felles goder alle sammen, når dere hver for dere kommer ut i deres ulike miljøer.

-Så til alle dere unge som skal videre ut i livet: Bruk alle de typer dere har fått her! Eller for å si det litt kortere; stå på!"

Kåre Willoch (H) har vært Norges statsminister fra 1981 til 1986. Han var Høyres generalsekretær fra 1963 til 1965, leder av Høyre fra 1970 til 1974, handelsminister i 1963 og 1965–1970. Etter at han trakk seg fra rikspolitikken var han fylkesmann i Oslo og Akershus (1989–1998) og styreleder i NRK (1998–2000).

Willoch ble i 1983 æresdoktor ved St. Olaf College i Northfield, MN, USA. Han ble i 1996 utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olavs Orden og samme år kåret til «Årets opinionsdanner» av Redaktørforeningen og også tildelt Norges Bondelags utmerkelse «Sunt Bondevett». I 1997 fikk han Fritt Ord-prisen. Willoch ble i 2005 hedret med Willy Brandt-prisen. På Høyres landsmøte i 2012 ble han utnevnt til "Årets mann" av Høyres Kvinneforum.