Skoleruta 2020-21

Se skoleruta for en oversikt over skoleåret.
Det kan komme endringer i skoleruta pga Covid-19.