Søk her SØK HER

Søknadsskjema

Her finner du elektronisk søknadsskjema til Valdres folkehøgskole.

Opptaket går løpende fra 1. februar, men det er erfaringsmessig lurt å være tidlig ute med søknaden for å få plass på den linja du helst ønsker!

Vi må i tillegg til søknad, motta karakterutskrifter med orden- og oppførselskarakter for at vi skal kunne behandle din søknad.

Velkommen som søker til oss!

Litt informasjon spesielt til søkere på Aktiv Fritidslinja:

Opptaket på denne linja starter allerede 1. september.

Skolen tar kontakt og inviterer søker, foresatte og eventuelt andre i støtteapparat til et besøk på skolen. Dette for at søker kan bli litt kjent med skolen og tilbudet, og at vi på skolen kan bli litt kjent med søkeren og kartlegge støttebehovet.

 

Som kriterier for tilbud om skoleplass vurderer vi følgende:

- Aldersgrensen er 18 år, men kan fravikes.
- Fravær og orden-/oppførselskarakterer fra tidligere skolegang.
- Relevant informasjon om sosiale og helsemessige forhold må oppgis i søknaden
- Inntak av elever med særskilt tilretteleggingsbehov gjøres ut fra skolens kapasitet og kompetanse.
- Skolen vurderer klassesammensetningen.
- Tidspunkt for mottatt søknad kan være avgjørende.