Søk her SØK HER

Informasjon angående Coronautbruddet i Norge

Fredag 3. april:
Vi går nå inn i påskeferie. Vi vil ønske alle elever og deres familier en riktig god påske med fokus på påskens budskap. Vi vil også oppfordre dere til å ta ekstra vare på hverandre i denne spesielle tiden med Coronautbruddet i landet vårt.
Vi avventer videre beskjed fra myndighetene om når vi eventuelt kan åpne skolen igjen, men foreløpig vet vi ikke når dette blir. Vi vil gi dere beskjed så snart vi vet mer om dette.

Torsdag 12. mars kl. 16.10:
Informasjon angående Coronautbruddet og midlertidig stenging av alle skoler

Etter pålegg fra Kunnskapsdepartementet er vi som skole pålagt å stenge ned all virksomhet fram til 26.03.20. Elevene ble nå kl. 15.45 informert om dette i et allmøte. Vi oppfordrer alle elever, der det er praktisk mulig, om å reise hjem i dag, men vil holde skolen oppe til i morgen kl. 16, slik at vi ivaretar også de som ikke kan reise i dag. Elevene på hundekjøringslinja som befinner seg i Finnmark er ventet til Gardermoen ca. kl 11.00 fredag 13.3. De reiser da direkte videre til sine hjemsted. Vi ber om at foresatte/foreldre som har spørsmål tar kontakt med sine ungdommer for å få oppdatert informasjon, da vi ikke har kapasitet til å besvare alle spørsmål. Vi kontakter foreldre/foresatte til elever på tilpasset linje Aktiv Bo og Fritid i løpet av den neste timen.

Jens Rindal

-Rektor på Valdres folkehøgskole-

Kl 12.00:
Informasjon angående Coronautbruddet i Norge

Vi jobber og har jobbet mye med beredskap med hensyn til å beskytte våre elever og ansatte mot Coronasmitte. Ingen av elevene eller ansatte har i dag kjent smitte og vi er i tett dialog med kommunehelsetjenesten. Elevene får daglig informasjon om våre strenge rutiner og ordninger. Vi ber om at foresatte/foreldre som har spørsmål tar kontakt med sine ungdommer for å få oppdatert informasjon.

Jens Rindal

-Rektor på Valdres folkehøgskole-