Søk her SØK HER

Informasjon angående Coronautbruddet i Norge

Skolen starter som normalt for skoleåret 2020/2021 søndag 16. august. Velkommen som elev!

Lenke til Pressemelding fra Regjeringen 12. juni: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apning-av-hoyskoler-universitet-og-fagskoler/id2706353/?fbclid=IwAR0C6lbM_ktx9_aCMn0e_sO7nhLG_CUwfj2F1GzZve9NC1_cMor-FRWmP1o