Søk her SØK HER

Økonomi

Økonomi for skoleåret 2020-2021

Undervisningen er gratis. Alle aktiviteter, transport, reiser og undervisningsmateriell må du som elev betale, og det er kalkulert inn i fastprisen.

For mange elever er det første gang de har ansvaret for et pengebeløp i størrelsesorden over kr 100.000. Som skole ønsker vi at kontroll med personlig økonomi skal være et mestringsområde og gi forutsigbarhet både for elever og foreldre/foresatte. Derfor gir vi fastpris, en klar betalingsplan og personlig oppfølging. Total støtte fra Lånekassen for skoleåret 2019/20 er på kr 110.200,- hvorav 44.080 blir omgjort til stipend ved fullført skoleår. Vi venter at dette beløpet vil øke noe for 2020/21, men dette er ikke klarlagt på nåværende tidspunkt.

 

Informasjon om betaling (oppdatert for skoleåret 2020/21):

Kost/losji:

kr 75 000 (gjelder alle linjer)
Kost/losji dekker hus og mat i den tiden skolen er åpen.

Felleskostnad:

kr 15 000 (gjelder alle linjer)
Valgfag, fellesturer, utstyrsleie.

Linjekostnad/turer*:
Inkl. transport.

**kr 42 000: Aktiv Bo og Fritid - Europa

 

kr 46 000:
Idrett- Piste - Sør-Afrika
Freeride - Jotunheimen - Alpene
       

kr 48 000:
Paragliding - Det indiske hav
Hundekjøring - Svalbard - Sør-Afrika
Friluftsliv Adventure - Kilimanjaro
X-Sports - New Zealand 
Safari X
Eksotisk friluftsliv - Karibien  

Totalprisen:

      Kost/losji + felleskostnader + linjekostnader.

Vi tar høyde for at det, ved spesielle økonomiske forhold, kan påkomme en økning av kostnadene.
Eksempler på dette kan være: Valutasvingninger, lokale forhold i land.
Listen er ikke uttømmende.

* I tillegg kommer eventuelt årskort i Valdres Alpinsenter med ca kr 2.600,- (på Idrett - Piste - Sør-Afrika anbefales årskort siden det er mye aktivitet i bakken). *På linjene Idrett-Piste-Sør-Afrika og Xsports-New Zealand kan du velge å hoppe strikk og fallskjerm. Erfaringsmessig ønsker ikke alle elevene å gjøre dette, og disse aktivitetene må derfor betales for utenom. Ca kr 1.500,- pr hopp. På Safari X gjelder dette for fallskjermhopp.

** I tillegg må elever på Aktiv Bo og fritid - Europa betale for :
Ekstra lærerressurs og elevassistent (2-lærersystem) kr 380.000,-
Nåværende skole, arbeidssted, foreldre/foresatte og/eller kommune er ansvarlig for at det blir søkt om midler for tilleggsutgiftene på linja (vanligvis søkes det NAV).

Skolepengene betales på følgende måte: Forskudd kr 10.000 betales med forfall 15. juli. 

Resten, avhenger av ditt linjevalg, kan deles på to terminer og betales 26. august og 16. januar, eller kan deles på 9 terminer:

Enerom koster kr 5.000,- i tillegg til totalprisen.

 

Hvis du trekker deg fra skoleplassen etter 1. august, må du betale 6 uker skolepenger, 36 skoledager, som utgjør ca kr 27 000,-. På linja Aktiv Bo og Fritid – Europa må du betale for 12 uker av skolepengegrunnlaget. Beløpet vil være kr 97.700,-.

Diett

Hvis du har allergier eller sykdom som gjør at du har behov for egen diett, vil vi gjerne tilpasse dette for deg. Dette kan medføre ekstra diettkostnader. Ta kontakt med kjøkkenleder når du kommer til skolen, for å gjøre en avtale om egen diett, hvis dette ikke er tydeliggjort i søknaden din. 

Forsikringsordninger

Skolen dekker reiseforsikring for alle elever med bostedsadresse i Norge. Den gjelder så lenge du er under skolens ansvar. Dette er for å sikre at alle elevene har en gyldig reiseforsikring. Denne gjelder imidlertid ikke på reise til/fra skolen eller i ferier, derfor anbefaler vi at du tegner en egen reiseforsikring for dette formål. Du som elev må også skaffe deg egen tilleggsforsikring som dekker risikoaktiviteter som: fjellturer på høyder over 4.000 m.o.h., strikkhopp, fallskjermhopp, paragliding, dykking, ridning etc. Denne forsikringen kan vi som skole tilby deg å kjøpe for ca kr. 800,-, og vi erfarer at dette er en rimelig pris i sammenligning med om du skal tegne egen ekstremforsikring.

Se for øvrig brev fra skolen som blir/ble sendt ut i juni måned.

Vilkårene for reiseforsikringen kan lastes ned her.

Sykdom på utenlands- og innenlandsturer

Hvis du som elev ikke kan bli med på turer på grunn av sykdom/skade, må du skaffe deg legeerklæring. Forsikringsselskapet krever dette for å kunne refundere kostnader i denne forbindelse. Det gjelder også hvis du ikke er med på deler av tilbudet på turer. Som regel er alle skolens opplegg forhåndsavtalt/betalt og skolen får ikke refusjon hvis det kommer færre enn avtalt eller ingen.

Vaksiner

Du må kontakte ditt legesenter/vaksinasjonskontor og evn. sjekke fhi.no om hvilke vaksiner du trenger til de ulike utenlandsturene. I brevet fra skolen i juni, vil du få informasjon om reiseruten for din studietur utenlands. Dette gir grunnlaget for hvilke vaksiner du trenger. Vaksinasjon må skje i god tid før avreise.

Rutiner ved manglende betaling av skolepenger

Hvis betalingsplanen ikke følges må det avtales på forhånd med internatleder om alternativ betalingsplan. Er ikke betaling mottatt innen 14 dager etter betalingsfristen, blir eleven innkalt til samtale med rektor. Hvis ikke betaling er mottatt innen 1 måned etter betalingsfristen fører det normalt til utvisning.

Fortsatt spørsmål?
Kontakt da skolen per e-post, valdres@vintereventyr.no

Info fra lånekassen:

Det er elevens/foresatte sitt ansvar å søke om stipend/lån. 

Basisstøtten blir gitt som lån. 

Les mer om omgjøring av lån til stipend. Den delen av lånet som kan bli gjort om til stipend heter omgjøringslån. 

Les mer på Lånekassen sine sider