Søk her SØK HER

Økonomi og forsikring

Økonomi for skoleåret 2021-2022

Undervisningen er gratis. Alle aktiviteter, transport, reiser og undervisningsmateriell må du som elev betale, og det er kalkulert inn i fastprisen.

For mange elever er det første gang de har ansvaret for et pengebeløp i størrelsesorden over kr 100.000. Som skole ønsker vi at kontroll med personlig økonomi skal være et mestringsområde og gi forutsigbarhet både for elever og foreldre/foresatte. Derfor gir vi fastpris, en klar betalingsplan og personlig oppfølging. Total støtte fra Lånekassen for skoleåret 2020/21 er på kr 112.290,- hvorav 44.916 blir omgjort til stipend ved fullført skoleår. 

 

Informasjon om betaling (oppdatert for skoleåret 2021/22 for Aktiv-linja):

Kost/losji:

kr 75 000 (gjelder alle linjer)
Kost/losji dekker hus og mat i den tiden skolen er åpen.

Felleskostnad:

kr 15 000 (gjelder alle linjer)
Valgfag, fellesturer, utstyrsleie.

Linjekostnad/turer*:
Inkl. transport.

**kr 48 000: Aktiv Bo og Fritid - Europa

 

kr 46 000:
Freeride - Jotunheimen - Alpene
       

kr 48 000:
Paragliding - Det indiske hav
Friluftsliv Adventure - Kilimanjaro
X-Sports - New Zealand 
Safari X
Eksotisk friluftsliv - Karibien  

Totalprisen:

      Kost/losji + felleskostnader + linjekostnader.

Vi tar høyde for at det, ved spesielle økonomiske forhold, kan påkomme en økning av kostnadene.
Eksempler på dette kan være: Valutasvingninger, lokale forhold i land.
Listen er ikke uttømmende.

* I tillegg kommer eventuelt årskort i Valdres Alpinsenter med ca kr 2.600,- (på Idrett - Piste - Sør-Afrika anbefales årskort siden det er mye aktivitet i bakken). *På linjene Xsports-New Zealand kan du velge å hoppe strikk og fallskjerm. Erfaringsmessig ønsker ikke alle elevene å gjøre dette, og disse aktivitetene må derfor betales for utenom. Ca kr 1.500,- pr hopp. På Safari X gjelder dette for fallskjermhopp.

** I tillegg må elever på Aktiv Bo og fritid - Europa betale for :
Ekstra lærerressurs og elevassistent (2-lærersystem) kr 390.000,-
Nåværende skole, arbeidssted, foreldre/foresatte og/eller kommune er ansvarlig for at det blir søkt om midler for tilleggsutgiftene på linja (vanligvis søkes det NAV).

Skolepengene betales på følgende måte: Forskudd kr 10.000 betales med forfall 15. juli. 

Resten, avhenger av ditt linjevalg, kan deles på to terminer og betales 26. august og 16. januar, eller kan deles på 9 terminer:

Enerom koster kr 5.000,- i tillegg til totalprisen.

 

Hvis du trekker deg fra skoleplassen etter 1. august, må du betale 6 uker skolepenger, 36 skoledager, som utgjør ca kr 30 000,-. På linja Aktiv Bo og Fritid – Europa må du betale for 12 uker av skolepengegrunnlaget. Beløpet vil være ca kr 99.000,-.

Diett

Hvis du har allergier eller sykdom som gjør at du har behov for egen diett, vil vi gjerne tilpasse dette for deg. Dette kan medføre ekstra diettkostnader. Ta kontakt med kjøkkenleder når du kommer til skolen, for å gjøre en avtale om egen diett, hvis dette ikke er tydeliggjort i søknaden din. 

Forsikringer

Alle elever må ha egen reiseforsikring. Du som elev må også skaffe deg egen ekstremsportforsikring som dekker risikoaktiviteter som: fjellturer på høyder over 4.000 m.o.h., strikkhopp, fallskjermhopp, paragliding, dykking, ridning, rafting etc.

Forsikring gjennom skolen

Vi erfarer at mange opplever usikkerhet med hensyn til dekning og at forsikringene blir svært dyre. Vi har klart å få en tilpasset forsikringsordning for våre elever som dekker reise, ekstremsport og ulykke. Denne gjelder for alle turene i skolens regi som vi har i verden, og den dekker også legehjelp via mobil/satellitt-telefon. Denne forsikringen kan vi tilby deg  for kr. 1100 ,-, og vi erfarer at dette er en rimelig pris sammenlignet med om du skal tegne egen tilsvarende forsikring.

Forsikringssertifikat reiseforsikringen kan lastes ned her.
Vilkår for enkeltreiseforsikring
Vilkår helårsreiseforsikring

 

«Ovenstående avtale gjeldende for våre elever er gyldig skoleåret 2020-21. Samme type avtale tilbys neste års elever – med forbehold om endringer i Goudas vilkår for 2021-22.

Informasjonen over er kun en oversikt over de viktigste dekningene. Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i vilkårene. (635.3 av 01.01.2018) og (625.3 av 15.02.2020 for avbestilling).  Merk: Dekningssummen på avbestilling i dette forsikringssertifikatet går foran dekningssummen i vilkår 625.3.»

Denne gjelder imidlertid ikke på reise til/fra skolen, i fritid eller i ferier, hvis du ønsker dekning for dette anbefaler vi at du tegner en egen reiseforsikring for dette formålet.

Sykdom på utenlands- og innenlandsturer

Hvis du som elev ikke kan bli med på turer på grunn av sykdom/skade, må du skaffe deg legeerklæring. Forsikringsselskapet krever dette for å kunne refundere kostnader i denne forbindelse. Det gjelder også hvis du ikke er med på deler av tilbudet på turer. Som regel er alle skolens opplegg forhåndsavtalt/betalt og skolen får ikke refusjon hvis det kommer færre enn avtalt eller ingen.

Vaksiner

Du må kontakte ditt legesenter/vaksinasjonskontor og evn. sjekke fhi.no om hvilke vaksiner du trenger til de ulike utenlandsturene. I brevet fra skolen i juni, vil du få informasjon om reiseruten for din studietur utenlands. Dette gir grunnlaget for hvilke vaksiner du trenger. Vaksinasjon må skje i god tid før avreise.

Rutiner ved manglende betaling av skolepenger

Hvis betalingsplanen ikke følges må det avtales på forhånd med internatleder om alternativ betalingsplan. Er ikke betaling mottatt innen 14 dager etter betalingsfristen, blir eleven innkalt til samtale med rektor. Hvis ikke betaling er mottatt innen 1 måned etter betalingsfristen fører det normalt til utvisning.

Fortsatt spørsmål?
Kontakt da skolen per e-post, valdres@vintereventyr.no

Lånekassen:

Det er elevens/foresatte sitt ansvar å søke om stipend/lån. 

Som elev på folkehøgskole kan du få basislån på inntil kr 112.290 kroner i studieåret.

2020–2021, hvorav det er fordelt:
omgjøringslån (stipend) kr 44.916.
ordinært lån (kan ikke bli til stipend) kr 67.374   

Les mer på Lånekassen sine sider