Skap fremtiden – Better together

Vi tror på kraften du og andre unge mennesker har til å endre fremtiden. Her kan du få muligheter til å engasjere deg og utvikle ditt vågemot sammen med 140 andre unge og gjennom verdens største ungdomsnettverk. Valdres folkehøgskole er en del av verdens største kvinnebevegelse World YWCA og verdens største ungdomsbevegelse World Alliance of YMCAs.

Sjekk skolens Youth Peacemaker-engasjement og sjekk engasjementet for en Grønn og bedre verden.