Søk nå!

Ett liv. Ett år. Lev det!

Elev Line Gilberg

Folkehøgskolen lar mennesker få oppleve at de er gode nok som de er og at de kan hvile i en følelse av aksept. Samtidig utfordrer den og utvikler mennesker. Balansen og samspillet mellom disse to gjør folkehøgskolen til et unikt læringsmiljø og et godt sted å være.

På folkehøgskole opplever jeg at jeg kan være akkurat den jeg er. Det er ingen krav om hvordan jeg skal være, ingen krav om gode prestasjoner og ingen krav til at jeg skal mestre ting. Det eneste som kreves er at jeg er tilstede med hele meg. Jeg er her, jeg er meg og det er godt nok.

I bunn og grunn ligger altså vissheten om at jeg er god nok akkurat slik jeg er. Med det som utgangspunkt blir jeg utfordret på og til mye. Til å trå utenfor egen komfortsone. Til å gjøre ting jeg ikke kan. Jeg pushes til å gjøre ting som å utfordre min vannskrekk i kajakk, lede en samling, opptre på scene og til å snakke ærlig og åpent  om livet mitt -for å nevne noe. Jeg blir også utfordra på hvordan jeg tenker i ulike livssituasjoner, hvordan jeg opptrer i møtet med mennesker og hvilke verdier jeg har. Jeg blir utfordra til gjøre nye ting, endre atferds- og tankemønster, møte min frykt og tenke gjennom hva jeg står for. Ikke fordi jeg ikke er god nok som jeg er, men nettopp fordi jeg blir sett som den jeg er. Verdifull. Hele meg blir tatt på alvor. Personlig og faglig plan glir inn i hverandre og er like viktige.  Lærerne bryr seg om meg. Derfor pusher de meg, slik at jeg skal få oppleve mest mulig av det spennende som livet har å by på. Slik kan jeg få oppleve at jeg får hentet frem de ressursene som bor i meg og brukt dem til glede for meg selv og folk rundt meg.

Blir jeg for eksempel utfordret på å dele noe på en samling, er ikke det fordi jeg ikke er god nok om jeg ikke gjør det. Men nettopp fordi noen tror at jeg vil oppleve mestring ved å gjøre det, at det vil utvikle meg som person og at andre kan få glede av det som bor i meg.

Det faktum at vi ikke har krav eller vurdering gjør meg mer uredd.  Jeg kaster meg ut i det fordi jeg vet at ingen skal vurdere meg. Ingen skal måle meg opp, ned og i mente. Det er rom for å prøve, og det er rom for å feile. Jeg kan leve ærlig og åpent med svakheter og styrker. Slik blir det også lettere å utfylle hverandre og hjelpe hverandre i folkehøgskolefellesskapet. Jeg har alt å vinne og ingen ting å tape. Lærere og medelever heier på meg. Med livet som fag har alle noe å lære og alle noe å lære bort. Vi er alle på samme lag.