Søk her SØK HER

Økonomi

Økonomi for skoleåret 2018-2019 - oppdatert 19.1.18

Undervisningen er gratis. Alle aktiviteter, transport, reiser og undervisningsmateriell må du som elev betale, og det er kalkulert inn i fastprisen.

For mange elever er det første gang de har ansvaret for et pengebeløp i størrelsesorden over kr 100.000. Som skole ønsker vi at kontroll med personlig økonomi skal være et mestringsområde og gi forutsigbarhet både for elever og foreldre/foresatte. Derfor gir vi fastpris, en klar betalingsplan og personlig oppfølging. Total støtte fra Lånekassen for skoleåret 2017/18 er på kr 106.000,-.

 

Informasjon om betaling (oppdatert for skoleåret 2018/19):

Kost/losji:

kr 71 000 (gjelder alle linjer)

Felleskostnad:

kr 13 000 (gjelder alle linjer)

Linjekostnad/turer*:

**kr 31 000: Aktiv Bo og Fritid - Spania  

 

kr 46 000: 

Friluftsliv - Adventure - Kilimanjaro
Paragliding - Altitude - Sør-Afrika
Idrett- Piste - Sør-Afrika
Freeride - Jotunheimen
hvilepuls - Adrenaline - Spania            

kr 48 000:
Husky - Friluftsliv - Alaska
X-Sports - New Zealand 
Enduro - Hawaii
Safari X

Kr 50 000:
Eksotisk friluftsliv - Karibien  

Totalprisen:

      Kost/losji + felleskostnader + linjekostnader

* I tillegg kommer eventuelt årskort i Valdres Alpinsenter med ca kr 2.600,- (på idrettslinjene anbefales årskort siden det er mye aktivitet i bakken). *På linjene Idrett-Piste-Sør-Afrika og Xsports-New Zealand kan du velge å hoppe strikk og fallskjerm. Erfaringsmessig ønsker ikke alle elevene å gjøre dette, og disse aktivitetene må derfor betales for utenom. Ca kr 1.500,- pr hopp. På Safari X gjelder dette for fallskjermhopp.

** I tillegg må elever på Aktiv Bo og fritid - Spania betale for :
Ekstra lærerressurs og elevassistent (2-lærersystem) kr 360.000,-
Nåværende skole, arbeidssted, foreldre/foresatte og/eller kommune er ansvarlig for at det blir søkt om midler for tilleggsutgiftene på linja (vanligvis søkes det NAV).

Skolepengene betales på følgende måte: Forskudd kr 10.000 betales med forfall 15. juli. 

Resten, avhenger av ditt linjevalg, kan deles på to terminer og betales 16. september og 16. januar, eller kan deles på 9 terminer:

Kost/losji dekker hus og mat i den tiden skolen er åpen.

Enerom koster kr 5.000,- i tillegg til totalprisen.

 

Hvis du trekker deg fra skoleplassen etter 1. august, må du betale 6 uker skolepenger, 36 skoledager, som utgjør ca kr 27 000,-. På linja Aktiv Bo og Fritid – Spania må du betale for 12 uker av skolepengegrunnlaget. Beløpet vil være kr 97.700,-.

Aktiv - Bo og fritidselever som søker om opptak til 2. år på folkehøgskole har bare mulighet til å søke om lån, ikke stipend.

Diett

Hvis du har behov for egen diett, vil vi gjerne tilpasse dette for deg. Ekstra diettkostnader pr måned vil utgjøre mellom ca kr 500,- og kr 1.000,-. For elever med f.eks cøliaki vil det utgjøre en merkostnad på kr 1.000,-, og for elever med f.eks vegetarisk kost vil det utgjøre kr 500,- ekstra pr. måned – som er en snittpris for hele skoleåret. Ta kontakt med kjøkkenleder når du kommer til skolen, for avtale om egen diett.

Forsikringsordninger

Alle må ha egen reiseforsikring. I tillegg må den for noen av dere være utvidet til å dekke risikoaktiviteter. Forsikringsselskapene definerer dette til fjellturer på høyder over 4.000 m.o.h., strikkhopp, fallskjermhopp, paragliding, dykking og ridning.

Hør med ditt forsikringsselskap om dette. Se for øvrig tilsendt brev fra linjelærer.

Sykdom på utenlands- og innenlandsturer

Hvis du som elev ikke kan bli med på turer på grunn av sykdom/skade, er det en sak mellom deg og ditt forsikringsselskap. Det gjelder også hvis du ikke er med på deler av tilbudet på turer. Som regel er alle skolens opplegg forhåndsavtalt/betalt og skolen får ikke refusjon hvis det kommer færre enn avtalt eller ingen..

Rutiner ved manglende betaling av skolepenger

Hvis betalingsplanen ikke følges må det avtales på forhånd med internatleder om alternativ betalingsplan. Er ikke betaling mottatt innen 14 dager etter betalingsfristen, blir eleven innkalt til samtale med rektor. Hvis ikke betaling er mottatt innen 1 måned etter betalingsfristen fører det normalt til utvisning.

Fortsatt spørsmål?
Kontakt da skolen per e-post /tlf. 61 35 95 00

Info fra lånekassen:

Det er elevens/foresatte sitt ansvar å søke om stipend/lån. Du får opp til kr 53.000 per semester i basisstøtte.

Basisstøtten blir gitt som lån. Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15. hver måned. 

Bor du borte? Bor du ikke hjemme, kan du få gjort om deler av lånet til stipend. Les mer om omgjøring av lån til stipend. Den delen av lånet som kan bli gjort om til stipend heter omgjøringslån. 

Les mer på Lånekassen sine sider

 

Valdres folkehøgskole

N-2920 Leira i Valdres
61 35 95 00
valdres@vintereventyr.no

Informasjon
Varsel fra yr.no 5 2.4 m/s Klarvær